Okiem Kapitana

Okiem Kapitana – Przemoc Seksualna

Przemoc seksualna jest przestępstwem bardzo okrutnym, ponieważ jest związana z najbardziej intymną sferą ofiar. Wg Kodeksu Karnego za gwałt uważa doprowadzenie innej osoby przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem do obcowania płciowego, poddania się lub wykonania innej czynności seksualnej. Zalicza się do niej m.in: – gwałt (w tym gwałty podczas trwania konfliktów zbrojnych), – molestowanie seksualne […]

Okiem Kapitana – Przemoc Seksualna Read More »

Fundacja Kapitana NEmo

Okiem Kapitana – Przemoc Ekonomiczna

Jaką rolę w relacjach partnerskich pełnią pieniądze? Okazuje się, że w niektórych domach są sposobem na terror. Do rodzajów przemocy domowej, które opisywaliśmy w poprzednich artykułach, również zalicza się tzw. przemoc ekonomiczna, czyli zachowania mające na celu kontrolę zdolności jednego partnera wobec drugiego do nabywania, utrzymywania i korzystania z zasobów ekonomicznych gospodarstwa domowego. Jest to

Okiem Kapitana – Przemoc Ekonomiczna Read More »

przemoc fizyczna okiem kapitana

Okiem Kapitana – Przemoc Fizyczna

Przemoc może przybierać różne formy: fizyczną, psychiczną, seksualną i ekonomiczną. W poniższym artykule postaramy się nieco przybliżyć pierwszą i zarazem najczęściej stosowaną – fizyczną. Przemoc fizyczna jest zachowaniem powodującym uszkodzenie ciała, czyli pobicie. Do tego rodzaju przemocy zalicza się również każde zachowanie, które przekracza granice nietykalności cielesnej drugiej osoby, np. popychanie, szarpanie, ciągnięcie, szturchanie, klepanie,

Okiem Kapitana – Przemoc Fizyczna Read More »

Fundacja Kapitana Nemo

Okiem Kapitana – Przemoc domowa

Przemoc domowa jest to zjawisko społeczne które zachodzi, gdy członek rodziny lub inna osoba wspólnie zamieszkująca lub gospodarująca próbuje zdominować fizycznie lub psychicznie drugiego członka rodziny, w celu zranienia moralnie lub fizycznie. Wg Raportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie z roku 2019 w samym województwie warmińsko – mazurskim odnotowano następującą liczbę przypadków poszczególnychrodzajów przemocy: fizycznej

Okiem Kapitana – Przemoc domowa Read More »

Scroll to Top