Prewencja Przemocy

Dzieci jako ofiary przemocy w rodzinie

Wielu rodziców pragnie, aby ich dzieci były szczęśliwe i bezpieczne. Niestety, nie w każdej rodzinie panuje miłość i zgoda. W wielu rodzinach dzieci są ofiarami przemocy, zarówno fizycznej, jak i psychicznej. Zjawisko to niesie za sobą długotrwałe konsekwencje, a dzieci są szczególnie na nie narażone, co wynika nie tylko z ich bezbronności wobec rodziców, którzy …

Dzieci jako ofiary przemocy w rodzinie Read More »

Dzieci jako świadkowie przemocy

Dzieciom, aby rozwijały się prawidłowo, należy zapewnić stabilny i bezpieczny dom. Taki dom powinni dać im rodzice: pełen miłości, zrozumienia, ciepła i wzajemnego szacunku. Niestety, nie w każdej rodzinie panuje miłość i zgoda. Dom, w którym dochodzi do aktów przemocy, jest bardzo złym środowiskiem do prawidłowego rozwoju fizycznego i emocjonalnego dziecka. Nie chodzi tu tylko …

Dzieci jako świadkowie przemocy Read More »

swiadkowie przemocy

Świadkowie przemocy

Co zrobić, kiedy jesteś świadkiem przemocy w rodzinie? Kiedy widzisz, że matka krzywdzi dziecko lub dorosły znęca się nad swoim rodzicem? Kiedy słyszysz krzyki i obelgi u sąsiadów za ścianą lub płacz dziecka, który może świadczyć o bólu? Przede wszystkim REAGUJ! Jeżeli czujesz, że czyjeś bezpieczeństwo jest zagrożone, nie zastanawiaj się długo i wezwij policję! …

Świadkowie przemocy Read More »

Praca z rodzinami, w których występuje przemoc

Przemoc wobec kogokolwiek, a tym bardziej wobec najbliższych osób – partnera, dzieci, rodziców – jest działaniem niedopuszczalnym, które zasługuje na potępienie. Taka sytuacja jest trudna do zrozumienia przede wszystkim przez ofiary. Trudno pogodzić się z tym, że np. kochający mąż znęca się nad żoną, której obiecał miłość i szacunek aż do śmierci, matka stosuje przemoc …

Praca z rodzinami, w których występuje przemoc Read More »

Rola Edukacji w prewencji

Przemoc w rodzinie jest problemem, który może wystąpić w każdym domu, niezależnie od zasobności portfela jego mieszkańców, wykształcenia itp. Jak pomóc takiej rodzinie? Kolejny artykuł „Okiem Kapitana” poświęcimy na opisaniu strategii zapobiegania przemocy w rodzinie. We wcześniejszym wpisie o przemocy domowej pisaliśmy, że każdy ma prawo mieszkać w bezpiecznym i spokojnym domu. Jeżeli jednak przemoc …

Rola Edukacji w prewencji Read More »

Dzieci i dorośli jako sprawcy przemocy domowej

W kolejnym artykule dotyczącym przemocy stosowanej w rodzinie nieco bliżej przyjrzymy się sprawcom przemocy. Jak już wcześniej wspomniano, do przemocy w rodzinach dochodzi na różnych płaszczyznach. Sprawcami są najczęściej dorośli wobec partnerów, dzieci, czy osób starszych. Ale zdarzają się również i to coraz częściej przypadki, kiedy to dziecko jest sprawcą przemocy. Powszechnie uważa się, że …

Dzieci i dorośli jako sprawcy przemocy domowej Read More »

Przemoc Domowa

Przemoc domowa jest to zjawisko społeczne które zachodzi, gdy członek rodziny lub inna osoba wspólnie zamieszkująca lub gospodarująca próbuje zdominować fizycznie lub psychicznie drugiego członka rodziny. Działanie to jest zamierzone, wykorzystuje przewagę siły, która oddziałuje przeciwko drugiej osobie. Przemoc narusza prawa i dobra osobiste ofiary, powoduje cierpienie i szkody fizyczne i/lub psychiczne. Zachodzi pomiędzy małżonkami, …

Przemoc Domowa Read More »

Scroll to Top