Czym jest przemoc domowa, jakie są jej rodzaje i jak je rozpoznać

W dniach 19 i 21 listopada odbyły się pierwsze wykłady „Przemoc domowa – rozpoznaj i reaguj!” zorganizowanie dzięki otrzymanemu grantowi z Urzędu Gminy w Dywitach. Pani Iza z naszej Fundacji spotkała się z młodzieżą z dwóch szkół podstawowych – w Tuławkach i Spręcowie. Łącznie w wykładzie udział wzięło 35 młodych ludzi z najstarszych klas oraz panie wychowawczynie. Na pierwszy rzut pani Iza z FKN zrealizowała temat wykładu „Czym jest przemoc domowa, jakie są jej rodzaje i jak je rozpoznać?” oraz przeprowadzona została ankieta, w której badano poziom wiedzy o przemocy domowej.

Dzięki niesamowitym umiejętnością oratorskim oraz pedagogicznym pani Izy wykład wcale nie był nudy, a wiedza została przekazana w sposób kompetentny i rzeczowy. Młodzież uczestnicząca w wykładzie została wzbogacona o wiedzę co to jest przemoc domowa oraz przedstawione zostały jej rodzaje. Mamy nadzieję, że dzięki tej lekcji wychowawczej, trwającej nieco dłużej niż godzina lekcyjna, bo 60 minut, uczniowie będą już wiedzieli o przemocy wiele i tak jak my podejmą działania przeciw domowej agresji.

Dziękujemy Szkołom Podstawowym w Tuławkach i Spręcowie za możliwość przeprowadzenia wykładu.
Projekt finansowany w roku 2022 z budżetu Gminy Dywity w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Scroll to Top