przemoc fizyczna okiem kapitana

Okiem Kapitana – Przemoc Fizyczna

Przemoc może przybierać różne formy: fizyczną, psychiczną, seksualną i ekonomiczną. W poniższym artykule postaramy się nieco przybliżyć pierwszą i zarazem najczęściej stosowaną – fizyczną.

Przemoc fizyczna jest zachowaniem powodującym uszkodzenie ciała, czyli pobicie. Do tego rodzaju przemocy zalicza się również każde zachowanie, które przekracza granice nietykalności cielesnej drugiej osoby, np. popychanie, szarpanie, ciągnięcie, szturchanie, klepanie, klapsy, ciągnięcie za uszy, włosy, szczypanie, gryzienie, przypalanie papierosem, duszenie, krępowanie ruchów, itp. Przykładów jest dużo. Skutków bezpośrednich związanych z tego rodzaju przemocą jest wiele. Te „widoczne” to siniaki, rany, złamania, stłuczenia, ślady po przypalaniu itp. Niektóre ofiary przemocy chorują w wyniku powikłań
i stresu (tzw. stres pourazowy). Obszarem, w którym najczęściej dochodzi do przemocy fizycznej jest dom. Agresja skierowana jest na słabszego członka rodziny, nad którym agresor ma fizyczną przewagę. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w rodzinie w 2020 roku odnotowało 57 760 zgłoszeń dotyczących fizycznego znęcania się nad członkiem rodziny.

Przemoc fizyczna może występować w postaci czynnej lub biernej. Czynna ma miejsce, kiedy gniew i siła agresora jest bezpośrednio skierowana na ofiarę, czyli sprawca celowo i z premedytacją bije lub stosuje inne fizyczne „kary”. Przemoc bierna to zaniedbywanie fizyczne, psychiczne lub seksualne, np. kiedy agresor zabrania korzystać
z toalety, kąpać się, nie pomaga w chorobie, itp. Fizyczne znęcanie się nad ofiarą najczęściej jest spowodowane chęcią szybkiego rozładowania furii czyli dynamicznego i naładowanego gniewem zjawiska pękania tzw. tamy emocjonalnej,
w którą wpada agresor. Towarzyszy jej chęć spowodowania bólu i cierpienia ofierze oraz wywołanie szkód.

Przyczyn znęcania się nad innym członkiem rodziny może być wiele. Kłopoty małżeńskie i niemożność poradzenia sobie z nimi (utrata pracy, alkoholizm itp.), brak wiedzy i umiejętności radzenia sobie z dziećmi (stosowanie kar cielesnych, nawet zwykłych klapsów), zły wzór do naśladowania w dzieciństwie (agresywny rodzic). Skutków przemocy fizycznej, szczególnie wobec dzieci, jest wiele. Oprócz tych widocznych, wymienionych wyżej, są: agresywne zachowania, używanie przemo­cy, nadużywanie środków psychoaktywnych, samobójstwa i zachowania au­todestrukcyjne, problemy emocjonalne, trudności w nawiązywaniu relacji interpersonalnych, depresja, stany lękowe.

Ofiarą przemocy w rodzinie można być niezależnie od wieku i płci. Krzywdzenie najbliższych jest zjawiskiem złym i niedopuszczalnym. Jest to przestępstwo, za które agresor powinien być karany. Nikt nie zasługuje na bicie, niezależnie od tego co rozbił, czy powiedział.

Instytucje, gdzie można szukać pomocy:

  • http://niebieskalinia.info/
  • policja 997
  • http://sowolsztyn.naszaplacowka.pl/
Scroll to Top