Procedura szybkiego reagowania wobec sprawców przemocy domowej

Bardzo ważne zmiany w prawie.
“Od 30 listopada 2020r. obowiązuje nowa procedura szybkiego reagowania wobec sprawców przemocy domowej. Zapewnia ona możliwość szybkiego izolowania osoby dotkniętej przemocą od osoby stosującej przemoc, w sytuacji gdy stwarza ona zagrożenie życia lub zdrowia domowników. Policjanci dysponują nowym narzędzie reagowania na przemoc domową, jakim jest nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.W przypadku niestosowania się osoby do wydanego przez Policję zakazu lub nakazu, ustawodawca przewidział sankcje w kodeksie wykroczeń, który przewiduję karę aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny i zastosowanie trybu przyśpieszonego wobec sprawcy tego wykroczenia.”

Scroll to Top