Kampania

Biała Wstążka

2021 rok

Biała Wstążka

Kampania Biała Wstążka. Kampania Biała Wstążka (ang. White Ribbon Campaign) jest ogólnospołeczną inicjatywą na rzecz prewencji i świadomości dotyczącej przemocy wobec kobiet. Została zainicjowana w 1991 roku przez mężczyzn z Kanady. Jej symbol – biała wstążka – to symboliczny znak, że mężczyźni są przeciw przemocy kobiet. W ciągu 6 miesięcy 100 00 Kanadyjczyków przyłączyło się do akcji. Obecnie jest prowadzona w 60. krajach, w tym również w Polsce.Jej celem jest pomoc kobietom w ucieczce od przemocy i zapobieganie jej powstawaniu. Inicjatywa ta ma na celu także edukację społeczeństwa w zakresie rozpoznawania i eliminowania przemocy wobec płci pięknej. Kampania rozpoczyna się 25 listopada, a kończy 10 grudnia, Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka.

Historia Białej Wstążki jest związana tragicznym wydarzeniem, które miało miejsce w Motrealu w Kanadzie na tamtejszej politechnice. 6. grudnia 1989 roku pewien mężczyzna zamordował 14 kobiet, w tym jedną Polkę, a 13 ciężko ranił. Co było powodem jego agresywnego zachowania? Twierdził, że nie mógł zdobyć technicznego wykształcenia na politechnice, bo kobiety zabrały mu miejsce. Był również przekonany, że wykształcone kobiety są za bardzo świadome i aktywne w życiu społecznym i że zagrażają “odwiecznemu porządkowi tego świata”, co według niego znaczyło, że kobiety są gorsze od mężczyzn i do niczego się nie nadają.

Projekt wLiczbach

100%

Większa

25 Listopad

Rozpoczęcie kamapnii

60 Krajów

Bierze udział w Kampanii

10 Grudzień

Zakończenie Kampanii

Galeria

Scroll to Top