Przemoc domowa

Przemoc Domowa – rozpoznaj ją i reaguj

Otrzymaliśmy grant z Gminy Dywity na poszerzanie wiedzy o przemocy domowej. Bardzo się cieszymy, że przemoc domowa powoli nie jest już tematem tabu i dzięki otrzymanemu grantowi możemy szerzej i z większym rozmachem o niej mówić. Jaki to projekt? „Przemoc domowa – rozpoznaj i reaguj!’ Będą to wykłady w ramach lekcji wychowawczych w szkołach podstawowych w Bukwałdzie, Spręcowie, Tuławkach, Dywitach oraz Słupach.

Tematem będzie rozpoznawanie przemocy domowej i jak na nią reagować. Przekażemy młodzieży szkolnej wiedzę o tym, do kogo mogą się zgłosić, jeżeli są ofiarami przemocy domowej oraz co zrobić, jeżeli są jej świadkami. Pracy jest dużo, zatem wszystkie ręce na pokład i wraz z nowym rokiem szkolnym ruszamy edukować młodzież!

Projekt finansowany w roku 2022 z budżetu Gminy Dywity w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

UdostępnijZobacz również

Scroll to Top