prewencja przemocy przemoc psychiczna

Przemoc psychiczna i jej skutki

Przemoc to działanie lub zaniechanie jednej osoby wobec drugiej, która wykorzystując przewagę sił, narusza nietykalność fizyczną, intymną lub wpływa na proces myślowy drugiego człowieka. Przemoc w rodzinie to nie tylko bicie, szarpanie i klapsy w pupę, ale także wyzwiska, obelgi, brak szacunku do drugiej osoby, czy to współpartnera, czy dziecka.

Przemoc w różnych aspektach

Przemoc psychiczna jest jednym z najczęściej występujących form przemocy, która może wystąpić w różnych aspektach życia, w tym w rodzinie, miejscu pracy, szkole czy też w związkach międzyludzkich. Przemoc psychiczna obejmuje szeroki zakres działań, które mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie psychiczne i emocjonalne ofiar.

Przemoc psychiczna

Przemoc psychiczna to rodzaj przemocy, który polega na szkodliwym wpływie na zdrowie psychiczne, samopoczucie i poczucie wartości ofiary. Jest to działanie celowe, które ma na celu zdominowanie ofiary i narzucenie jej swojej woli lub też osłabienie jej psychicznie. Przemoc psychiczna często jest trudna do zauważenia, ponieważ nie pozostawia śladów na ciele ofiary, ale może prowadzić do poważnych zaburzeń emocjonalnych, takich jak depresja, lęk, poczucie bezradności czy też utrata poczucia własnej wartości.

Formy przemocy psychicznej

Przemoc psychiczna może przybierać wiele form, w tym:

 • poniżanie i używanie wulgarnych epitetów,
 • izolowanie
 • groźby,
 • szantaż emocjonalny,
 • kontrolowanie,
 • manipulowanie,
 • ignorowanie,
 • krytykowanie,
 • wyśmiewanie wyglądu, religii, poglądów, pochodzenia,
 • zastraszanie,
 • szkodzenie reputacji,
 • wmawianie choroby psychicznej,
 • ograniczenie snu i pożywienia i schronienia,
 • wypieranie ofiary ze społeczeństwa.

Przemoc psychiczna w Polsce – kary

W Polsce przemoc psychiczna jest uznawana za przestępstwo i jest karana zgodnie z kodeksem karnym:

 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
  § 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

  Kodeks Karny, Art. 207

Skutki przemocy psychicznej

Przemoc psychiczna, mimo iż nie zostawia za sobą siniaków czy złamań, zostawia znaczne ślady w psychice człowieka, które mogą doprowadzić do bardzo poważnych konsekwencji. Poniżej przedstawiamy kilka skutków przemocy psychicznej:

  1. Problemy emocjonalne – Ofiary przemocy psychicznej mogą doświadczać depresji, lęku, uczucia beznadziei i innych zaburzeń emocjonalnych.
  2. Niskie poczucie własnej wartości – Ofiary przemocy psychicznej często czują się bezwartościowe, a ich poczucie własnej wartości może być silnie naruszone.
  3. Izolacja społeczna – Przemoc psychiczna może prowadzić do izolacji społecznej, ponieważ ofiary często tracą zaufanie do innych ludzi i unikają kontaktu z nimi.
  4. Problemy w relacjach – Ofiary przemocy psychicznej mogą mieć trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu zdrowych relacji z innymi ludźmi.
  5. Problemy zdrowotne – Przemoc psychiczna może prowadzić do problemów zdrowotnych, takich jak bóle głowy, bóle brzucha, bezsenność, a nawet choroby serca.
  6. Trudności w podejmowaniu decyzji – Ofiary przemocy psychicznej mogą mieć trudności w podejmowaniu decyzji, ponieważ ich poczucie własnej wartości i zaufania do własnych intuicji jest osłabione.
  7. Trauma – Przemoc psychiczna może pozostawić ofiarę z traumą, która wpływa na jej życie przez wiele lat.
  8. Samookaleczenie – Ofiary przemoc psychicznej mogą próbować złagodzić ból emocjonalny poprzez samookaleczanie.
  9. Myśli samobójcze – Przemoc psychiczna może prowadzić do myśli samobójczych lub prób samobójczych u ofiar.

  Wszystkie te skutki mogą mieć poważny wpływ na jakość życia ofiary przemocy psychicznej i wymagają pomocy specjalisty, aby je przezwyciężyć.

  Pomoc ofiarom przemocy

  Ofiary przemocy psychicznej często nie są w stanie same sobie pomóc i potrzebują wsparcia ze strony bliskich, przyjaciół czy też specjalistów, takich jak psychologowie, lekarze czy terapeuci. Warto jednak pamiętać, że przemoc psychiczna jest poważnym problemem i wymaga reakcji ze strony całego społeczeństwa. Istnieją również różne organizacje i instytucje, które oferują pomoc dla osób dotkniętych przemocą psychiczną, takie jak specjalistyczne poradnie, centra pomocy dla ofiar przemocy czy też telefony zaufania.

  Gdzie udać się po pomoc?

  • Policja – 997
  • Numer alarmowy – 112
  • Infolinia Niebieskiej Karty – 800 120 002
  • Sąd rodzinny – napisz list lub e – mail; opisz kto się nad kim znęca
  • Ośrodki Pomocy Społecznej – właściwe w miejscu zamieszkania
  • Komitet Ochrony Praw Dziecka – 22 626 94 19,
  • Telefon dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci – 800 100 100,
  • Najbliższy ośrodek pomocy społecznej,
  • Można wysłać (także anonimowo) list do najbliższego sądu czy prokuratury z dokładnym opisem sytuacji.”
  • TELEFON INTERWENCYJNY CENTRUM PRAW KOBIET – 600 070 717
  • OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE “NIEBIESKA LINIA” – 116 123″
  • Policyjny Telefonu Zaufania dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie (tel. 800 120 226, czynny w dni robocze w godzinach 09:30-15:30) Obsługiwanego przez policjantów z Biura Prewencji KGP 
  Scroll to Top