uprawnienia_policji_fkn

Przemoc w rodzinie – uprawnienia Policji

W dniu 29 maja 2020 r. została ogłoszona ustawa z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona zmiany w przepisach zawartych w ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. Zgodnie z treścią nowych przepisów, policja posiada nowe uprawnienia dotyczące postępowania w przypadku zgłoszenia przemocy domowej.

Przede wszystkim dzięki nowym przepisom osoba, o którą podejrzewa się, że stosuje przemoc domową, czyli sprawia zagrożenie utraty zdrowia lub życia ofiary, zostaje NATYCHMIAST odizolowana od rodziny. Co to znaczy? Policjant ma prawo wydać nakaz natychmiastowego opuszczenia domu i jego otoczenia lub zakaz zbliżania się do mieszkania i bezpośredniej okolicy.


Takie rozwiązanie to przede wszystkim:

 • Szybkie izolowanie sprawcy od ofiar przemocy,
 • Zapewnienie osobom pokrzywdzonym bezpieczeństwa w taki sposób, aby nie musiały one opuszczać domu czy mieszkania.

Nakaz lub zakaz obowiązują przez okres 14 dni. Sąd może przedłużyć obowiązywanie kary W tym czasie osoba dotknięta przemocą domową musi zdecydować i wystosować pismo do sądu w sprawie, czy sprawca ma opuścić mieszkanie na zawsze.

Zgodnie z założeniami ustawy, policjant wydaje nakaz lub zakaz:

 • podczas interwencji, która odbywa się we wspólnie zajmowanym domu, mieszkaniu i jego bezpośrednim otoczenia,
 • w przypadku, gdy w związku z przemocą domową prośbę zgłosi ofiara, kurator sądowy lub pracownik pomocy społecznej.

Przed podjęciem decyzji o natychmiastowej izolacji, funkcjonariusz dokonuje oceny ryzyka zagrożenia utraty zdrowia lub życia ofiary. Ocenę wykonuje się inaczej dla osoby dorosłej, a inaczej w przypadku, kiedy osobą dotkniętą przemocą domową jest dziecko.

Funkcjonariusz podczas interwencji bierze pod uwagę m. in.:

 • akty przemocy fizycznej w rodzinie,
 • wiek ofiary,
 • stosowanie przemocy w rodzinie wobec kobiety w ciąży,
 • czy osoba poszkodowana jest niepełnosprawna,
 • przemoc ze względu na stan zdrowia psychicznego agresora – zaburzenia psychiczne,
 • czy sprawca jest pod wpływem alkoholu bądź innych pobudzających substancji,
 • dostęp do niebezpiecznego narzędzia, typu nóż kuchenny, kij lub broni palnej,
 • informacje o dotychczas stosowanej przemocy,
 • informacje uzyskane od osoby zgłaszającej, świadka lub ofiary przemocy.

Nakaz lub zakaz jest od razu doręczany zarówno osobie, wobec której został wydany oraz ofierze przemocy. Agresor dostaje również wykaz placówek, do których może się zgłosić, aby przenocować. Sprawca może zabrać z mieszkania tylko niezbędne rzeczy. Po inne może jednorazowo przyjść, ale tylko i wyłącznie w asyście policji.

Jeżeli osoba odmówi dobrowolnego opuszczenia mieszkania, policjant może użyć środków przymusu w celu odizolowania agresora od poszkodowanej rodziny. Odpis wydanego nakazu niezwłocznie trafia do prokuratury, a o fakcie, że dana osoba musi opuścić dom również zostają poinformowani: miejscowy zespół interdyscyplinarny oraz sąd opiekuńczy (jeżeli w opuszczonym przez agresora mieszkaniu znajdują się dzieci).

Jak zgłosić przemoc domową?

 • Policja – 997
 • Numer alarmowy – 112
 • Infolinia Niebieskiej Karty – 800 120 002
 • Sąd rodzinny – napisz list lub e – mail; opisz kto się nad kim znęca
 • Ośrodki Pomocy Społecznej – właściwe miejscu zamieszkania
 • BAZA TELEADRESOWA ZBIÓR INSTYTUCJI UDZIELAJĄCYCH POMOCY Z WOJEWÓDZTWA WAMIŃSKO-MAZURSKIEGO

UdostępnijZobacz również

Scroll to Top