swiadkowie przemocy

Świadkowie przemocy

Co zrobić, kiedy jesteś świadkiem przemocy w rodzinie? Kiedy widzisz, że matka krzywdzi dziecko lub dorosły znęca się nad swoim rodzicem? Kiedy słyszysz krzyki i obelgi u sąsiadów za ścianą lub płacz dziecka, który może świadczyć o bólu?

Przede wszystkim REAGUJ!

Jeżeli czujesz, że czyjeś bezpieczeństwo jest zagrożone, nie zastanawiaj się długo i wezwij policję! Policjanci podczas interwencji mogą

  • zatrzymać osobę, która stosuje przemoc,
  • nałożyć natychmiastowy zakaz zbliżania się,
  • zabezpieczyć miejsce przestępstwa,
  • rozpocząć procedurę Niebieskiej Karty.

Zwiększone uprawnienia Policji w zakresie pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie

Policja może wydać nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Więcej informacji dowiedzie się z tutaj.

Niebieska Karta, to procedura, dzięki której osoby z różnych instytucji publicznych mogą ze sobą współpracować w kwestii pomocy ofierze i jej rodzinie. W skład zespołu wchodzą m. in. policjant, pracownik socjalny, lekarz, psycholog. Dzięki temu ofiary otrzymują natychmiastową kompleksową pomoc. Co istotne, procedurę Niebieskiej Karty wobec rodziny, u której nastąpiła przemoc domowa, może wszcząć świadek lub postronny obserwator. Karta nie wymaga zgody ofiary. Dlatego również ty, jeżeli zostałeś świadkiem tyranii wobec kogoś z rodziny, u przyjaciela lub sąsiada, możesz pomóc.

Zgłoszenie pomocy w Ośrodku Społecznym

Jeżeli jesteś świadkiem przemocy w rodzinie, albo podejrzewasz, że nad twoją najbliższą przyjaciółką znęca się współmałżonek, zgłoś swoje obawy pracownikowi socjalnemu. Możesz to zrobić osobiście lub telefonicznie. Ośrodek Pomocy Społecznej ma obowiązek wysłać swojego pracownika, do rodziny, wobec której nastąpiło podejrzenie przemocy, aby przeprowadził szczegółowy wywiad środowiskowy.

Zgłoszenie pomocy do Sądu Rodzinnego

Kiedy jesteś świadkiem przemocy w rodzinie, w której ofiarą jest dziecko, masz możliwość zawiadomić Sąd Rodzinny. Musisz napisać zawiadomienie. Bez obaw, nie ma żadnego wzoru takiego pisma. Po prostu piszesz dane dziecka, wiek, adres zamieszkania i opisujesz sytuację, której byłeś świadkiem. Potem pismo należy dostarczyć do Sądu osobiście lub pocztą. Możesz również napisać maila.

Nie daj się zwieść pozorom!

Jest kilka aspektów, na które musisz zwrócić uwagę, gdy podejrzewasz, że w danej rodzinie dochodzi do przemocy. Po pierwsze: ofiara może sprawiać wrażenie, że godzi się na takie traktowanie, bo np. sprawca zarabia na utrzymanie całego domu. Po drugie: osoby doznające przemocy mogą np. wyglądać na nieradzące sobie z dziećmi, z najprostszymi obowiązkami, a osoby stosujące przemoc są dobrze ubrane, zawsze grzeczne wobec sąsiadów i znajomych. Łatwo wtedy ulec stereotypowi, że taki los należy się ofierze, bo nie dba o siebie i o dzieci. Apelujemy! Przyjrzyj się takim sytuacjom, spróbuj porozmawiać z ofiarą, a jeżeli jesteś koleżanką/kolegą, kimś z rodziny, wysłuchaj osoby pokrzywdzonej, wspomagaj ją finansowo, daj schronienie. Zapewnij, że może na ciebie zawsze liczyć, nawet w wypadku, gdy będziesz musiał wystąpić jako świadek w sądzie.

Reagowanie na przemoc

Reakcja na przemoc to nie tylko zawiadomienie odpowiednich organów, ale także pokazanie, że NIE TOLERUJESZ przemocy w żadnej postaci. Zwróć uwagę, jeżeli mąż do żony powie „stara baba”, kiedy matka powie do dziecka „gówniarzu”, smarkaczu”,” „ty się w ogóle nie liczysz” albo kiedy ktoś da dziecku klapsa, bo w jego mniemaniu to „przecież to nic takiego”. Nie bądź obojętny!
Poniżej przypominamy adresy i telefony instytucji, do których można zgłaszać przypadki przemocy domowej.

  • Policja nr. tel. 997
  • Niebieska Linia nr. tel. 22 668 70 00

Zapraszamy również do zapoznania się z naszą bazą teleadresową.

Scroll to Top