Wojna i wpływ na życie w rodzinie

Na Ukrainie trwa wojna. Nasi odważni sąsiedzi, zarówno kobiety, jak i mężczyźni, dzielnie bronią swojego kraju przed rosyjskim wojskiem. Jest to postawa godna szacunku i pochwały. Niestety, kiedy wojna się kończy, okaleczone są nie tylko ciała żołnierzy, ale także dusze. Wśród wielu negatywnych skutków znajduje się również przemoc domowa. Kolejny artykuł na blogu poruszy temat wpływu wojny na życie rodzinne. 

Wyjaśnijmy więc na początku co to jest wojna. Jest to zorganizowany konflikt zbrojny między państwami, narodami lub grupami etnicznymi i społecznymi. Do tej pory największym konfliktem zbrojnym była II wojna światowa. Działania wojenne mają ogromny destrukcyjny wpływ między innymi na psychikę człowieka. Dzielne żołnierki i niezastąpieni żołnierze bardzo często przez długi czas po zakończeniu wojny borykają się z różnego rodzaju problemami. Do występujących można zaliczyć: zespół stresu pourazowego (w skrócie PTSD), depresję, uzależnienia od używek.

Zespół stresu pourazowego to zaburzenie psychiczne będące formą reakcji na skrajnie stresujące wydarzenie, które przekracza zdolności danej osoby do radzenia sobie i adaptacji. Wydarzenia te to m.in. wojna, wypadek, katastrofy, bycie ofiarą gwałtu, molestowania, tortur itp. Typowymi objawami PTSD są np. napięcie lękowe, uczucie wyczerpania, poczucie bezradności, doświadczanie nawracających, gwałtownych mimowolnych wspomnień traumatycznego wydarzenia, halucynacji lub koszmarów sennych o tematyce związanej z doznaną traumą oraz unikanie sytuacji kojarzących się z doznaną traumą. Częstym objawem zespołu stresu pourazowego jest też drażliwość i nerwowość oraz niekontrolowane wybuchy gniewu.

Na PTSD mogą również cierpieć ofiary przemocy domowej. Żona bita przez męża nawet po uwolnieniu się od tyrana, może przez długi czas cierpieć na bezsenność, koszmary nocne związane z traumatycznym przeżyciem. Każdy mężczyzna, który jest podobny do byłego partnera, może wzbudzać w kobiecie lęk lub wstręt itp. Dla ofiar przemocy domowej cierpienie fizyczne i psychiczne jest porównywalne do przeżyć wojennych żołnierzy.

Wojna jako jedno z najbardziej traumatycznych przeżyć może doprowadzić również do uzależnień. Nadużywanie alkoholu, czy innych używek osłabia kontrolę własnych zachowań, dochodzi do niekontrolowanej agresji, a ocena zdarzeń jest mocno zaburzona. Nie chcemy tu absolutnie usprawiedliwiać nikogo, kto pod wpływem jakiekolwiek substancji odurzających, nawet po traumie jaką jest wojna, znęca się fizycznie lub psychicznie nad swoją rodziną. Chcemy jedynie pokazać, że taki problem istnieje i należy takim osobom pomóc.

Na przemoc domową w kontekście wojny możemy również spojrzeć z drugiej strony. Ofiara wojenna, żołnierka lub żołnierz po zakończeniu działań wojennych, może być okaleczona fizycznie lub psychicznie (depresja, PTSD) i nie może podjąć pracy, prowadzić samochodu, samodzielnie załatwić spraw itp. Wtedy może być szykanowana fizycznie lub psychicznie ze strony swojego partnera/partnerki słowami obrazy i obelgami. Taka ofiara, kiedy usłyszy o sobie złośliwe uwagi, albo zachowanie współpartnera względem niej jest impertynenckie, zamiast dojść do siebie po traumatycznych przeżyciach, jeszcze bardziej może przeżywać swoje kalectwo, czy chorobę. Pamiętajmy, słowa mogą ranić tak samo jak czyny, z jedną różnicą – słowa, mimo iż nie pozostawiają siniaków i złamań, bardzo łatwo niszczą psychikę drugiego człowieka. A ranią jeszcze bardziej, kiedy są wypowiadane przez najbliższych nam ludzi.

Zespół Fundacji Kapitana Nemo jest całym sercem z Ukrainą. Nasi sąsiedzi walczą o swój kraj, my natomiast walczymy o to, żeby w rodzinach nie toczyła się „wojna domowa” oraz całym sercem i duszą pomagamy osobom dotkniętym przemocą domową.

Scroll to Top