Okiem Kapitana – Przemoc Seksualna

Przemoc seksualna jest przestępstwem bardzo okrutnym, ponieważ jest związana z najbardziej intymną sferą ofiar. Wg Kodeksu Karnego za gwałt uważa doprowadzenie innej osoby przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem do obcowania płciowego, poddania się lub wykonania innej czynności seksualnej. Zalicza się do niej m.in:

– gwałt (w tym gwałty podczas trwania konfliktów zbrojnych),

– molestowanie seksualne (dotykanie miejsc intymnych),

– zmuszenie do wykonania czynności seksualnych, przyglądanie im się w trakcie,

– wykorzystywanie osób niepełnosprawnych fizycznie lub intelektualnie,

– działania przeciwko integralności seksualnej, w tym okaleczanie miejsc intymnych,

– zmuszanie do kontroli dziewictwa,

– niechciane, nachalne komentarze dotyczące seksualności,

– wymuszenie dokonania aborcji,

– kazirodztwo.

Wymuszenie może przybrać różne formy: przemocy, zastraszenia, szantażu czy groźby m.in. użycia siły fizycznej, zwolnienia z pracy, niezatrudnienia. Ma miejsce także wtedy, gdy ofiara nie jest w stanie wyrazić zgody z powodu wpływu alkoholu, leków, narkotyków, snu, niepełnosprawności czy nieumiejętności oceny sytuacji. Przemoc seksualna obejmuje wszelkie przypadki niechcianego stosunku płciowego lub innych form współżycia płciowego.

Osoba dopuszczająca się przemocy seksualnej jest w wielu przypadkach znana ofierze. Może to być współmałżonek, partner, zwierzchnik, rodzic, opiekun. Niestety dzieci w rodzinnych domach często zostają ofiarami przemocy seksualnej. Nadużycie seksualne najmłodszych to wciąganie ich w sferę seksualności nieadekwatnej do ich rozwoju. Dziecko nie jest w stanie zrozumieć intencji napastnika, jego intencji i nie umie wyrazić zgody na czyn. Według danych ogólnopolskiej diagnozy problemu przemocy wobec dzieci w 2012 roku 15% dzieci doświadczyło przemocy seksualnej, z czego 6% z kontaktem fizycznym, 9% bez takiego kontaktu. Częściej ofiarami przemocy seksualnej były dziewczęta. Sprawca wykorzystuje dziecko najczęściej poprzez manipulację, niszcząc jednocześnie jego najważniejsze potrzeby – bliskości i bezpieczeństwa. Dziecko zaczyna odczuwać lęk przed osobą napastującą i jest niestety bezsilne wobec napastnika. Do fizycznych oznak molestowania, czy wykorzystywania seksualnego są urazy okolic intymnych. Małoletnia ofiara molestowania myśli, że zasłużyła na taką karę i jednocześnie wstydzi się tego, co ją spotkało. Doświadczenie przemocy seksualnej wywiera duże piętno również na całe dorosłe życie. Do skutków gwałtu, czy przemocy seksualnej wobec dzieci należą również: obniżona samoocena, stany depresyjne, próby samobójcze, późniejsze problemy w relacjach damsko – męskich.

Dużo się mówi na temat molestowania seksualnego dzieci w rodzinach, trochę mniej o przemocy seksualnej wobec współmałżonka. W trakcie trwania małżeństwa również możemy mówić o gwałcie, czy molestowaniu, jeżeli dryga osoba sobie tego nie życzy. W małżeństwie można wyróżnić trzy rodzaje gwałtu: agresywny, określany też jako gwałt z pobiciem, nieagresywny, który wynika z rozbieżności pomiędzy małżonkami w zakresie formy i częstotliwości współżycia seksualnego i obsesyjny, czyli ciągła potrzeba doświadczania bodźców seksualnych, np. pobicia w trakcie stosunku, na które druga storna się nie zgadza. Ślub to nie jest transakcja kupna, po której można wykorzystywać w dowolny sposób swoich partnerów.

Często osoby postronne nie wiedzą jak rozmawiać z ofiarami przemocy, szczególnie seksualnej, która jest najgorszą formą przemocy. Można pomóc takim osobom przede wszystkim przez wsparcie. Pokrzywdzone osoby muszą sobie uświadomić, że to nie ich wina. To sprawca ponosi całą odpowiedzialność za popełnione czyny i dlatego należy przestępstwo zgłosić odpowiednim organom ścigania. Należy się też zgłosić po pomoc psychologiczną nie tylko dla samej ofiary, ale dla całej rodziny.

Instytucje, gdzie można szukać pomocy:

http://sowolsztyn.naszaplacowka.pl/

Scroll to Top