Przemoc domowa – rozpoznaj ją i reaguj!

Edukacja

Projekt Aktywny

Przemoc domowa rozpoznaj ją i reaguj!

Przemoc domowa powoli już nie jest tematem tabu, a my jako Fundacja postanowiliśmy o tym mówić. Dzięki otrzymanemu grantowi z Urzędu Gminy w Dywitach od nowego roku szkolnego ruszamy z projektem „Przemoc domowa – rozpoznaj i reaguj!” Będziemy odwiedzać szkoły podstawowe w sąsiednich miejscowościach: Bukwałdzie, Spręcowie, Tuławkach, Dywitach i Słupach. Nauczymy młodych ludzi jak prawidłowo rozpoznawać przemoc domową i jak na nią reagować oraz przekażemy młodzieży szkolnej wiedzę o tym, gdzie można zgłaszać przemoc domową i gdzie one same mogą się udać po pomoc, jeżeli są ofiarami agresji ze strony domowników. Pracy jest dużo, ale cel niesamowicie ważny, więc zbieramy siły i ruszamy edukować dzieci i młodzież.

Projekt wLiczbach

5 szkół

150 uczniów

w wieku 13 -15 lat

Cel Edukacyjny

Najnowsze Artykuły

Projekt finansowany w roku 2022 z budżetu Gminy Dywity w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Scroll to Top